Mỹ Phẩm EV Princess

EV Princess Hội Nghị Khách hàng 2013

EV Princess Hội Nghị Khách hàng 2013

Công Ty EV Princess tổ chức hội nghị khách hàng năm 2013

EV Princess tổ chức hội nghị khách hàng 2013

Ngày 27-01-2013 Công Ty Mỹ Phẩm EV Princess tố chức chương trình hội nghị khách hàng, giúp các Đại lý và khách hàng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc da hàng ngày và sử dụng mỹ phẩm EV Princess đạt hiệu quả cao nhất. Qua chương trình này, Công ty cũng tìm kiếm được nhiều đối tác ở các Tỉnh, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

No Comments

Comments are closed.