Mỹ Phẩm EV Princess

Hình ảnh Hoa Hậu Bích Liên đi tu ở Tịnh Xá Ngọc Vân Bình Thuận

Hình ảnh Hoa Hậu Bích Liên đi tu ở Tịnh Xá Ngọc Vân Bình Thuận

Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận. Ngày 26-02-2015 (Vào ngày mùng 8 tết)

Hình ảnh Hoa Hậu Bích Liên đi tu vào ngày 26-02-2015 (Vào ngày mùng 8 tết). Tại Tịnh Xá Ngọc Vân, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Hoằng. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Liên, trụ trì “Tịnh xá Ngọc Vân“. Sau lời giáo huấn của Hòa thượng chứng minh, với chất giọng trầm ấm và sâu lắng. Ni cô Liên Ngọc đã tác bạch đến chư Tôn đức Giáo phẩm và đại chúng tham dự. Chúng tôi xin được chia sẽ một số hình ảnh Hoa Hậu Bích Liên đi tu. Hình ảnh trong toàn cảnh buổi lễ xuất gia.

Hình ảnh Hoa Hậu Bích Liên đi tu trước và sau khi xuất gia.

Một người nổi tiếng như Hoa Hậu Bích Liên chủ hãng mỹ phẩm EV Princess và hệ thống thẩm mỹ Bích Liên. Mà phát bồ đề tâm đi tu là rất cao quý. Đức Phật ngày xưa từ bỏ hoàng cung để đi tu, bỏ cả ngai vàng để đi tu. Hoa Hậu Bích Liên “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”. Là hiếm thấy trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay.

Việc Hoa Hậu Bích Liên đi tu có tác động lớn trong việc gia tăng niềm tin vào Phật giáo. Nhiều người thường nghĩ chỉ có người nghèo đi tu mà thôi. Nhưng Bích Liên chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô là một người có đủ mọi thứ danh lợi. Cô có địa vị xã hội và của cải nhưng vẫn phát bồ đề tâm đi tu, nên sự tác động vào niềm tin rất lớn về Phật pháp. Chúng tôi đã chia sẽ một số hình ảnh Hoa Hậu Bích Liên đi tu. Hình ảnh Sư Cô Hoa Hậu Bích Liên hiên nay tham gia các chương trình hoạt động từ thiện và Phật giáo.

No Comments

Comments are closed.

Related Projects