hoa hau bich lien tu thien xay cau
hoa hau bich lien tu thien xay cau
hoa hau bich lien tu thien xay cau
hoa hau bich lien tu thien xay cau
hoa hau bich lien tu thien xay cau
hoa hau bich lien tu thien xay cau
hoa hau bich lien tu thien xay cau
Hoa Hậu Bích Liên từ thiện xây cầu cho bà con nghèo ở Tinh Kiên Giang. Các công trình xây câu nông thôn nhân đạo này đã hoàn thành trong niềm vui của nhân dân địa phương. Dễ dàng khi đi lại, đưa đón các em đến trường, thông thương mua bán phát triển nông nghiệp. Đây cũng là ước mơ của tất cả bà con nghèo lao động sau nhiều năm sử dụng chiếc cầu cũ (nay đã hư sập), đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn trong những ngày mới.
Công trình nhân đạo này là tâm quyết từ thiện của Thượng toạ Thích Minh Tiến và các Phật tử chùa Phổ Minh Tp.Rạch Giá, bên cạnh sự tài trợ nhiệt tình của Hoa Hậu Bích Liên từ thiện xây cầu. Thể hiện tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội cũng là tiếng nói chung của những người đệ tử Phật trong hai giới xuất gia và tại gia.

Hoa Hậu Bích Liên từ thiện xây cầu Nam Tiến từ năm 2012

Các cây cầu Nam Tiến là một trong những công trình trọng tâm của Hội từ thiện Phật tử chùa Phổ Minh Tp.Rạch Giá nhằm gieo tạo nhân duyên phước báu và kết nối những tâm hồn cao thượng, thể hiện việc làm bằng nghĩa cử thương người giúp đời. Buổi lễ khánh thành cầu Nam Tiến được diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết và phát triển.
Quý Phật tử Hội từ thiện chùa Phổ Minh Tp.Rạch Giá đã đồng hành vì lợi ích chung để công trình nhân đạo này. Được hoàn thành tốt đẹp đúng thời gian và chất lượng, buổi lễ được diễn ra. Kết thúc trong tinh thần vui tươi phấn khởi của bà con nghèo tại địa phương. Với tấm lòng hoan hỷ của Hoa Hậu Bích Liên từ thiện xây cầu, chung tay góp sức xây dựng công trình mang ý nghĩa “Tốt đời đẹp đạo “.