su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
su co bich lien lam tu thien cho nguoi ngheo
Một số hình ảnh Sư Cô Bích Liên làm từ thiện 2016 ở Kiên Giang. Lại một mùa xuân lại về (Năm mới Bính Thân 2016), Hoa Hậu Bích Liên hiện nay là Sư Cô Bích Liên có dịp về Việt Nam, cùng “Hội Từ Thiện Chùa Phổ Minh”. Đã đến thăm và tặng quà cho bà con nghèo tại Kiên Giang. Từ thiện là nhiệm vụ của mọi người để đưa ra để giúp đỡ trẻ em nghèo kém may mắn. Nếu bạn đang giúp đỡ một ai đó trong nhu cầu của họ. Sau đó bạn đang làm điều đúng bằng cách cung cấp cho họ với các yếu tố cần thiết.
Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để giúp mọi người thì bạn cần một người nào có nhu cầu cần giúp. Theo Hoa Hậu Bích Liên bây giờ là sư cô thì mọi thứ thay đổi với thời gian trôi qua. Nó mang lại những tình huống mới cho cuộc sống của tất cả mọi người. Đôi khi chúng ta cần phải giúp đỡ chính mình. Nhưng nếu bạn không làm bất cứ điều gì cho người khác thì ai sẽ giúp bạn?

Hình ảnh Sư Cô Bích Liên làm từ thiện 2016 cho người nghèo:

  • Thăm nhà dưỡng lão TP Rạch Giá, ở Khu Phố 5
  • Thăm và tặng quà cho bà con nghèo Phường Vĩnh Bảo
  • Thăm và tăng quà cho đồng bào Khmer.
  • Thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam (Dioxin)
  • Tăng 150 phần quà tết cho người nghèo tại Chùa Hòn Me

Ý nghĩ thự sự của việc làm từ thiện

Khi chúng ta thực hiện các hoạt động làm từ thiện cho người nghèo. Nó sẽ mang lại miềm an vui, lợi lạc cho chúng sinh. Góp phần giảm thiểu những khó khăn của họ trong đời sống hàng ngày. Giảm thiểu niềm đau nỗi khổ cho những người nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo Sư Cô Bích Liên làm từ thiện 2016 là rất tốt cho xã hội. Nó vừa có giá trị đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần.
Thực hiện các hoạt động từ thiện hay bố thí thông qua việc quan tâm chăm sóc. Cũng như chia sẻ sẽ xóa bớt khoảng cách giàu nghèo. Chia sẽ sự chênh lệch trong đời sống xã hội ngày nay. Đặc biệt là giúp con người gần nhau hơn trong mối tương quan của xã hội. Chúng ta hãy chung tay chia sẽ những hình ảnh Sư Cô Bích Liên làm từ thiện 2016, vì một cộng đồng ngày càng tươi đẹp!