su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
su co bich lien lam tu thien
Sư Cô Bích Liên từ thiện cùng Phái Đoàn Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử Hệ Phái Khất Sĩ. Thiền Viện Minh Quang ở Úc Châu và Như Lai Thiền Tự ở Hoa Kỳ. Đến thăm và tặng quà cho đồng bào lũ lụt tại 3 Tỉnh Thanh Hóa – Ninh Bình – Hòa Bình.
Đoàn từ thiện đã đi thăm và tặng quà cho 3 Tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo Sư Cô Bích Liên từ thiện cho nhiều người trong trong số đó, nhà cửa của họ đã bị hư hại hoàn toàn. Chuỗi cung cấp nhu cầu thiết yếu hàng ngày đã bị phá vỡ. Nhà cửa bị phá hủy và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Cảm nhận Sư Cô Bích Liên từ thiện cho đồng bào lũ lụt

Hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhiều người đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa. Hoặc mất sinh kế và giáo dục cho hàng chục ngàn trẻ em có thể bị ảnh hưởng. Sư Cô Bích Liên từ thiện và cảm nhận được khi bão và lũ lụt đi qua.
Tất cả mọi người sẽ trở về nhà để ổn định cuộc sống của họ. Nơi họ sẽ phải đối mặt với một quá trình xây dựng lại nhà cửa. Cơ sở hạ tầng nơi họ đang sinh sống được xây dựng lại lâu dài và chậm. Họ sẽ cần rất nhiều hỗ trợ của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước. Để giúp đỡ họ tái thiết lập một cuộc sống trở lại bình thường.
Hoạt động của đoàn Sư Cô Bích Liên từ thiện tại 3 Tỉnh Thanh Hóa – Ninh Bình – Hòa Bình. Để giúp đỡ cho đồng bào bị lũ lụt sự hỗ trợ nhanh chóng. Đây cũng là hoạt động thiết thực sẽ giảm thiểu những ảnh hưởng về thể chất. Giúp họ giảm bớt những nổi đau mất mát của thiên tai, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống sau này.