Chặng đường 10 năm Sư Cô Bích Liên làm từ thiện cho người nghèo

Chặng đường 10 năm Sư Cô Bích Liên làm từ thiện cho người nghèo ở Việt Nam. Theo Sư Cô Bích Liên thì với tấm lòng làm từ thiện của bạn thì “Người điếc có thể nghe và người mù có thể nhìn thấy”. Đối tượng Sư Cô thường làm từ thiện là tất cả các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật và các cụ già không nơi nương tựa đều có những hoàn cảnh đáng thương như vậy. Ngoài ra, Sư Cô Bích Liên còn từ thiện xây nhà tình thương, xây cầu và đường xá nông thôn, từ thiện mổ mắt,v,v. Khi nhìn lại chặng đường 10 năm Sư Cô Bích Liên làm từ thiện, chúng tôi ai cũng khâm phục “lòng từ bi” của Sư Cô.