Cuộc sống hằng ngày của Sư Cô Bích Liên ở Tịnh Thất

Thật là hạnh phúc được dành thời gian đến thăm tịnh thất trong không gian yên tịnh. Để tìm hiểu cuộc sống hằng ngày của Sư Cô Bích Liên được ví như vườn trái cây mini ở Lái Thiêu Việt Nam. Chúng ta biết rằng có một lối sống lành mạnh cũng là theo đuổi đam mê và mục đích sống của bạn. Nếu bạn càng phù hợp với trung tâm tinh thần, thì bạn càng cảm thấy khỏe mạnh. Theo Sư Cô Bích Liên có một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng là dành thời gian ra ngoài để tận hưởng bản thân và làm những gì cảm thấy tốt cho bạn.