Sư Cô Bích Liên chúc tết 2019 và tổ chức chương trình hái lộc đầu Xuân tại Tổ Đình Giác Nhiên. Nếu như ngày xưa việc hái lộc đầu Xuân phải từ những cây ở chùa, thì hiện nay ở Việt Nam hay ở hải ngoại. Tục hái lộc đã đổi khác và có những phá cách mang tính tích cực. Những năm gần đây, người đi hái lộc đầu Xuân thường hái lộc theo nhiều cách chứ không nhất thiết phải bẻ cành, bứt đọt cây.

Sư Cô Bích Liên chúc tết 2019 cộng đồng người Việt ở California

Đi chùa ngày Tết đã trở thành một thói quen ăn sâu trong tiềm thức người Việt Nam. Đây cũng được xem là di sản về đời sống tâm kinh, nhất là ở các vùng nông thôn của Việt Nam. Tuy rằng càng ngày việc này đã khác đi nhiều so với ngày xưa. Nhưng Tổ Đình Giác Nhiên, cũng như các chùa khác ở California Sư Cô Bích Liên chúc tết 2019. Chùa vẫn cố gắng giữ tục lệ này như một điều nên làm mỗi khi năm hết Tết đến. Đặc biệt trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.