Sư Cô Bích Liên kỷ niệm 3 năm xuất gia đi tu ở Việt Nam

Sư Cô Bích Liên về Việt Nam dự lễ kỷ niệm ngày Sư Cô xuất gia đi tu ở Tịnh Xá Ngọc Vân Bình Thuận. Sư Cô Bích Liên kỷ niệm 3 năm xuất gia cũng là dịp dự Lễ khánh thành Giảng đường Tịnh Xá Ngọc Vân kết hợp Đại lễ hoàn nguyện. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày khai sơn “Chùa Từ Vân” hiện nay là Tịnh Xá Ngọc Vân. Trong dịp này, còn có Đoàn từ thiện “Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang” đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 người nghèo. Sư Cô luôn thực hiên phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, điều này đã được thể hiện qua nhiều chương trình từ thiện xã hội đầy ý nghĩa.