Lễ xuất gia Hoa Hậu Bích Liên đi tu tại Tịnh Xá Ngọc Vân Bình Thuận

Lễ xuất gia Hoa Hậu Bích Liên đi tu 2015 vào lúc 09 giờ sáng ngày 26 tháng 02(mùng 08 tết). Tại Tịnh Xá Ngọc Vân Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận. Do Ni Trưởng Thích Nữ Hiền Liên trụ trì. Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Hòa Thượng lão thành từ nhiều nơi quang lâm. Chứng minh cho buổi lễ Hoa Hậu Bích Liên xuất gia đi tu. Chúng ta hãy cầu chúc Sư Cô Bích Liên sẽ vững vàng chèo lái, “Con Thuyền Bát Nhã” vượt biển ái hà mà đến bờ giải thoát và an vui. Nam Mô A Di Đà Phật.