Tổ Đình Giác Nhiên – Sư Cô Bích Liên kính mừng Đại lễ Vesak 2022 (PL 2566)

Sư Cô Bích Liên kính mừng Đại lễ Vesak 2022 cùng phật tử ở hại ngoại. Cứ mỗi độ hoa sen nở rộ khắp các miền quê trên đất nước Việt Nam thân yêu, cũng là thời gian Tăng Ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan cùng với Phật giáo đồ trên thế giới đón mừng ngày khánh đản của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Năm Phật lịch 2566, đại lễ Vesak năm nay trở về trong niềm vui chung của nhân dân cả nước Việt Nam. Cuộc sống ổn định, kinh tế xã hội phát triển bền vững, đời sống văn hóa, sinh hoạt tâm linh mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho tất cả mọi người như Kinh Pháp Cú có dạy:
  • Vui thay Chư Phật ra đời
  • Vui thay giáo Pháp khắp nơi hoằng truyền
  • Vui thay Tăng chúng đoàn viên
  • Vui thay bốn chúng kết duyên tu hành