Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tổ Đình Giác Nhiên 2022 ở California

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ lớn của người theo đạo Phật, là ngày tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu cha mẹ và tổ tiên. Qua hàng ngàn năm với ý nghĩa đầy nhân văn, Lễ Vu Lan đã lan rộng ra, không chỉ là ngày lễ của các Phật tử mà trở thành ngày lễ báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam. Theo truyền thống, Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm. Tính theo Dương lịch, ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tổ Đình Giác Nhiên 2022 rơi vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 Dương lịch (15/7 Âm lịch).