Lễ tốt nghiệp Phật học của Sư Cô Bích Liên 2019

Lễ tốt nghiệp Phật học của Sư Cô Bích Liên tại Sri Lanka, giáo lý Phật giáo cho chúng ta thấy rằng sự đau khổ của con người chủ yếu là về mặt tinh thần. Sự đau khổ về tinh thần này, thường dẫn đến sự đau khổ về thể xác, được gây ra bởi cách chúng ta nhận thức thực tế. Cách mà chúng ta nhận thức thực tế, được quyết định bởi xã hội mà chúng ta lớn lên.
Không cần phải nói rằng cách chúng ta nhìn nhận thực tế, không phải lúc nào cũng tương ứng với thực tế thực sự. Nhận thức của chúng ta về thực tế bắt nguồn từ tiềm thức của chúng ta. Vì vậy, về bản chất cách chúng ta nhận thức thực tế phụ thuộc vào cách tiềm thức của chúng ta, đã được lập trình bởi xã hội chúng ta đang sống. Sư Cô đã học xong và có rất nhiêu tăng ni phật tử đến dự Lễ tốt nghiệp Phật học của Sư Cô Bích Liên.
Phật giáo dạy chúng ta có thể lập trình lại tiềm thức của mình theo cách nó thay đổi hoàn toàn, cách chúng ta nhận thức thực tế. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể tái tạo một cách hiệu quả thực tế của chúng ta thành một nơi mà những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực không còn tồn tại. Đây là nơi đi vào con đường Bát chánh đạo.