Tình yêu của Sư Cô Bích Liên đối với trẻ em

Tại sao chúng ta nên từ thiện cho trẻ em? Theo Sư Cô Bích Liên tổ chức từ thiện cho trẻ em thiếu may mắn cần sự chung tay của toàn xã hội. Với mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em thoát khỏi vòng nghèo đói, mang lại cho chúng một tương lai tươi sáng hơn thông qua giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đào tạo.
Tình yêu của Sư Cô Bích Liên đối với trẻ em nghèo, thông qua tổ chức từ thiện uy tín. Nó có thể tạo ra sự khác biệt lâu dài và lớn lao trong cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn. Nếu bạn quyên góp cho một tổ chức từ thiện cho trẻ em kém may mắn, số tiền này sẽ được sử dụng trong việc xây dựng trường học, nhà ở cho trẻ em,v,v. Nhiều hơn nữa cho trẻ em nghèo hoàn thành việc nuôi dưỡng cho đến khi chúng ổn định cuộc sống. Chúng ta làm từ thiện giáo dục trẻ em là biện pháp xóa nghèo bền vững.